La junta de l’Associació R:pd està formada per:

— Joan Torruella Casañas, president

— Llàtzer Carrasco Vélez, vicepresident

— Jordi Calaf Garcia, secretari

— Pere Massanés i Mateos, tresorer

— Teresa Oliva Izquierdo, vocal

— [Valentí Oliveras Concustell, vocal]

— Alfons Bielsa Elies, vocal

Pere Trapé Pujol, vocal