Les finalitats de l’Associació RPD  són:

 • L’estudi del patrimoni arqueològic de Rocafort de Bages i de tot allò referent a la història del terme históricament conegut com “Vall de Néspola”.
 • Recopilació, investigació i custodia de l´ esmentat patrimoni.
 • La seva conservació i la difusió.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació vol realitzar les activitats següents:

 • Elaboració i manteniment d’un catàleg de patrimoni històric i arqueològic de Rocafort.
 • Promoció de la prospecció arqueològica del patrimoni d’interès, en especial del Castell de Rocafort.
 • Manteniment de l’entorn del Castell de Rocafort i consolidació de les seves restes.
 • Recopilació de documentació (textual, visual i sonora) referent al patrimoni arqueològic i a la història de Rocafort de Bages.
 • Centralitzar, físicament i en xarxa, tot aquell coneixement existent i tot el que es generi de nou, posant-lo a disposició de qualsevol persona interessada.
 • Difusió dels valors arqueològics i històrics del terme.
 • Defensa d’aquests valors davant de les administracions i particulars.
 • Promoure activitats encaminades a la recaptació de fons, col·laboracions, mecenatges, aportacions, etc. destinades al desenvolupament de les finalitats de l’ associació.